Besöks-/ Terapihund

Datum för utbildning sätts efter att intresseanmälan inkommit. Intresseanmälan är ej bindande!

Besökshundsutbildning 6 tillfällen 9 000:-

Kräver inprovning 850:-

Examen inkl. tjänstetecken till hund 1 500:-

 • Regelverk och styrmedel
 • Besökshundsträning
 • Etologi
 • Enklare sjukvård för hund m m
 • LAB – Lågaffektivt bemötande
 • Litteraturstudier
 • 15 timmar arbetsplatsförlagd praktik

Terapihundsutbildning,
10 tillfällen 15 000:-

Kräver inprovning 850:-

Examen inkl. tjänstetecken till hund 1 500:-

 • Regelverk och styrmedel
 • Terapihundsträning
 • Etologi
 • Enklare sjukvård för hund m m,
 • LAB – Lågaffektivt bemötande
 • Litteraturstudier
 • Fördjupningsarbete
 • 35 timmar arbetsplatsförlagd praktik