Besöks-/ Terapihund

Besökshundsutbildning 6 tillfällen 9 000:-

Kräver inprovning 850:-

Examen inkl. tjänstetecken till hund 1 500:-

 • Regelverk och styrmedel
 • Besökshundsträning
 • Etologi
 • Enklare sjukvård för hund m m
 • LAB – Lågaffektivt bemötande
 • Litteraturstudier
 • 15 timmar arbetsplatsförlagd praktik

Såväl teoretiska som praktiska uppgifter genomförs på egen hand enligt instruktion som fås i samband med kursstart.

Kursen kan genomförs på distans efter överenskommelse. Föreläsningarna sker då via Skype varför tillgång till dator och internet är nödvändigt.

Examen bokas separat efter att samtliga inlämningsuppgifter och praktiska moment redovisats.

Terapihundsutbildning,
10 tillfällen 15 000:-

Kräver inprovning 850:-

Examen inkl. tjänstetecken till hund 1 500:-

 • Regelverk och styrmedel
 • Terapihundsträning
 • Etologi
 • Enklare sjukvård för hund m m,
 • LAB – Lågaffektivt bemötande
 • Litteraturstudier
 • Fördjupningsarbete
 • 35 timmar arbetsplatsförlagd praktik

Såväl teoretiska som praktiska uppgifter genomförs på egen hand enligt instruktion som fås i samband med kursstart.

Kursen kan genomförs på distans efter överenskommelse. Föreläsningarna sker då via Skype varför tillgång till dator och internet är nödvändigt.

Examen bokas separat efter att samtliga inlämningsuppgifter och praktiska moment redovisats.