Besöks-/ Terapihund

Terapihundsutbildning, 10 tillfällen 15 000:-

Kräver inprovning 850:-

Examen inkl. tjänstetecken till hund 1 500:-

  • Regelverk och styrmedel
  • Terapihundsträning
  • Etologi
  • Enklare sjukvård för hund m m,

Såväl teoretiska som praktiska uppgifter genomförs på egen hand.

25 timmar arbetsplatsförlagd praktik

Examen bokas separat efter att samtliga inlämningsuppgifter och praktiska moment redovisats.

Besökshundsutbildning 6 tillfällen 9 000:-

Kräver inprovning 850:-

Examen inkl. tjänstetecken till hund 1 500:-

  • Regelverk och styrmedel
  • Besökshundsträning
  • Etologi
  • Enklare sjukvård för hund m m

Såväl teoretiska som praktiska uppgifter genomförs på egen hand.

10 timmar arbetsplatsförlagd praktik

Examen bokas separat efter att samtliga inlämningsuppgifter och praktiska moment redovisats.

 

För mer information kontakta oss!