Terapihund -Utbildning


Ludde och farmor

Vill du också göra skillnad?

Luddhund är godkänd som utbildningsanordnare för terapihundsekipage av SVTH (Skandinaviska Vård och Terapihundsföreningen).

Vill du veta mer eller vill du utbilda dig tillsammans med din hund? Skicka dina frågor till: anette@luddhund.se

 

Vad är en terapihund?

Forskning

Vetenskapliga undersökningar visar att hunden, bara genom att närvara sänker pulsen hos människan och fungerar lugnande i stressade och oroande situationer. Att ta hjälp av hunden vid tillfällen såsom provtagningar på barn eller vid inlärningssvårigheter har visat sig ge rörande resultat

 

Arbetsområden

Hunden har lätt för att avdramatisera miljöer såsom hos psykologen, sjukvården, behandlingshemmen m.m. Att ha ett utbildat ekipage hos exempelvis psykologen kan hjälpa psykologen i sitt arbete att fortare få förtroende hos patienten/klienten och därmed fortare kunna få resultat på behandlingen. Hos sjukgymnasten hjälper terapihunden gärna till med att öka motivationen hos patienten och även övningar såsom rullstols-hantering, fin och grovmotorik, minnesövningar, känsel allt som kan bidra till ett bättre liv för patienten.

På förskolan och skolan hjälper terapihunden gärna barn med att göra läsningen roligare, lära sig färg och form, planering, motorik, räkning, lära sig att samarbeta, kamratskap och oändligt massa mer.

I hemtjänsten kan ekipaget hjälpa till med att göra vistelsen mer social, vårdtagare blir mer medgörlig och lugnare med en terapihund närvarande. Ensamma vårdtagare får mer uppmärksamhet och ofta en blöt puss på handen.

 

Vinsterna är många när man involverar terapihundar i sin vård-verksamhet. Genom kontakten och samspelet mellan människa och hund utvecklas människor efter de behov man har. En människa som är introvert och sluten blir mer utåtriktad och social. Någon som har låg självkänsla och svårt att lita på personer kan i kontakten med hunden lära sig lita på hunden och efter hand våga närma sig andra personer.

Ett annat problem kan vara någon med empatistörningar eller helt avsaknad av empati som genom att vårda, lära sig att sköta om en hund helt kan lära sig utveckla dessa värde-grunder som är livsviktiga i dagens samhälle. Hunden kan även fungera som motivations-höjare och uppmuntra till fysisk aktivitet om så krävs. Självklart har hunden en skriven plats hos de äldre som ibland behöver enbart sällskap men vi vet också att hälsomässigt är vinsterna otroligt mycket större.

Allt detta och enormt mycket mer kan ett Terapihundsekipage hjälpa till med, bara fantasin sätter gränser.

Ett terapihundsekipage kan arbeta inom de flesta områden, antingen självständigt eller som del av ett team. Några exempel är:

 • I skolorLudde och Malte 005
 • På vårdhem
 • På behandlingshem
 • Inom psykiatrin
 • Arbetsterapeut
 • Sjukgymnastik
 • Medverka vid temadagar
 • Krishantering

Terapihunden kan hjälpa till med att:

 • Skapa motivation
 • Öppna till samtal
 • Öka koncentrationsförmåga
 • Minska oro och ångest
 • Förbättra långtids- och korttidsminne
 • Öka självkänsla och självförtroende
 • Skapa en känsla av sammanhang
 • Öka kondition, muskelstyrka och finmotorik
 • Öka vilja att interagera med andra 

Texten är hämtad från Skandinaviska Vård- och Terapihundsföreningen