Sociala tjänstehundar inom äldreomsorgen

Jag och hundarna har påbörjat ett nytt, otroligt spännande, arbete inom äldreomsorgen. Vi jobbar i Södertälje kommun, främst på avdelningar där de boende har demenssjukdom.
Inom demensvården arbetar man här med ett verktyg som heter BPSD och som är en förkortning av: Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens.
I detta verktyg mäts olika symptom och utifrån dessa sätter man sedan in vårdåtgärder för att minska dessa.

Hundarna är en nu en vårdåtgärd och deras arbete blir nu mätbart! Superhäftigt!

Vi för statistik på våra insatser, mäter resultat och jobbar med kvalitet och mål. Personalen på avdelningarna är ovärderliga i vårt arbete då det är de som känner de boende och kan hjälpa oss att hitta rätt i våra insatser.
Tillsammans kan vi bidra till att skapa ett värdigt och glädjefyllt liv även för de som drabbas av demenssjukdom.

Du gillar kanske också...