TEMA-TRÄNING 2020

Tema-träning innebär att varje träningstillfälle omfattar 1,5 timme och innehåller ett speciellt Tema.
Det betyder att du som kund kan välja just det tema som passar just dig och din hund, just nu.

För varje träff kommer det att finnas plats för fyra hundar med medföljande människa/människor.
Det kommer att kosta 395:-/tillfälle.
Varje tillfälle anpassas till varje ekipage förutsättningar och behov.

Som ett komplement till Tema-träningarna kommer vi också att lägga ut tillfällen för teoretiska genomgångar inom olika ämnen som rör dig och din hund.
Även dessa tillfällen omfattar 1,5 timme och kommer att kosta 195:-/tillfälle inklusive fika.

De teoretiska träffarna kommer även att innehålla utrymme för frågor och funderingar som du kanske har kring just dig och din hund och tanken är att dessa tillfällen ska ge dig som människa utrymme att, i lugn och ro, ställa frågor och få svar och du kan välja att ta med din hund eller komma själv.