TEMA-TRÄNING

Tema-träning innebär att vi varvar engångsträffar och flergångsträffar med olika Teman. Enstaka träningstillfällen omfattar 1 – 1,5 timme och flergångstillfällen kan vara två eller tre gånger och omfattar då 1 eller 1,5 timme per gång.
Det betyder att du som kund kan välja just det tema som passar just dig och din hund, just nu.
Varje tillfälle anpassas till varje enskilt ekipage förutsättningar och behov.