Specialkurser

Hundmöteskurs

Många hundar upplever möten med andra hundar eller människor som jobbigt och för den som håller i kopplet kan det här uppleves som bekymmersamt.
På den här kursen går vi igenom vad som kan orsaka bekymren och hur vi kan hitta vägar att lindra dem.
Kursen består av både teori och praktik och utgår ifrån de aktuella hundar och bekymmer som finns representerade vid kurstillfället.

LAB – Lågaffektivt bemötande för hund

Lågaffektivt bemötande är en metod som arbetats fram av ledande psykologer i syfte att lindra effekterna av ett problemskapande beteende hos främst personer med autism och personer med demens.
Den här kursen är anpassad till hur vi kan använda samma metoder i bemötandet av våra hundar.

Antijakt

Har du en hund som jagar allt den ser och ibland även det som inte syns?
Då är det här kursen för dig!
Vi går igenom olika typer av jaktbeteenden, vad som kan trigga jakten och vilka olika medel vi har för att minska den jakt som kan orsaka problem.
Din hund kommer inte att sluta jaga efter avslutad kurs men du kommer att ha fyllt på ditt kunskapsförråd och din verktygslåda för att kunna arbeta vidare på egen hand.

Mindfulness med hund

Stress är ett stort bekymmer hos oss människor och vi har dessvärre börjat smitta våra hundar. Stressade hundar mår lika dåligt av det som vi gör och den här kursen är därför anpassad till just hundägare.
Vi kommer att gå igenom vad mindfulness är och vilka effekter det kan ha på oss och vi kommer att göra övningar anpassade till dig och din hund.