Kurser

Alla våra kurser är anpassade för familjehunden i syfte att hitta en rolig och fungerande vardagsaktivering.

Valpkurs
Vardagslydnad
Inkallningskurs
Koppelgående och följsamhet

Nosework – grund
Personspår som aktivering 
Kantarellsök

Lek och belöningar
Klicker – grundkurs
Rallylydnad, Grund

Läs mer om kursernas innehåll genom att trycka på de olika knapparna här nedanför: