Livscoach – En investering i dig själv!

En coach lyssnar in dig för att försöka hitta de rätta frågorna till dina egna svar.

Coaching kan beskrivas så här:
Coaching är en lösningsfokuserad samtalsteknik som går ut på att hjälpa en person eller en grupp personer att bli mer aktiv och mer effektivt använda sina förmågor för att nå vissa mål.

Coaching kan utövas på många olika sätt.
Vanligt är att man sätter upp delmål, uppmuntrar och ställer frågor.
Den som leder aktiviteten kallas coach.

…eller så här:

Coaching är inspirerande och utvecklande samtal och övningar som stödjer klienten att uppnå sina mål snabbare och effektivare än på egen hand.
Tid ges för reflektion där coachen hjälper klienten att bli medveten om sina valmöjligheter, våga tänka i nya banor och ta ansvar för sitt agerande.

Hur går det till?

Innan man vet var man ska gå behöver man veta var man är.
Tillsammans använder vi verktyg för att ta reda på vilka förändringar just Du vill och behöver göra för att komma vidare i Ditt liv. Ingenting förändras om inte Du vill att det ska ske. När vi hittat de områden Du vill förändra börjar vi utforska Dina resurser, såväl inre som yttre. Under resans gång kan det hända att det Du ville förändra från början inte känns lika viktigt längre.
Ingen fara!
Vi tar bara ett steg tillbaka och tar reda på vad vi ska fokusera på istället. Vissa förändringar sker fort medan andra behöver tid på sig.

Du bestämmer hur lång tid Du behöver.

Vad kan jag bli coachad i?

Eftersom coachning grundar sig på en lösningsfokuserad samtalsteknik som bygger på uppmuntran, frågor och har sin grund hos den som blir coachad finns det inga specifika områden som inte går att coacha i.

Allt handlar ju om Dig!

Hur många gånger behöver man bli coachad för att få resultat?

Antalet träffar beror på hur stora förändringar som ska ske och hur de yttre och inre resurserna ser ut för tillfället.

Förändringar möter ibland motstånd som kan ta tid att ta sig förbi.

Generellt kan man dock säga att 4 träffar lägger en grund och därutöver kan det behövas 2-6 tillfällen för att skapa stabilitet och rita en ny karta för Din nya väg i Ditt liv.

Vad kostar det att investera i sig själv via en coach?

30 minuter kostar 395 kr och kan ske via fysisk träff, telefon eller videomöte – Du bestämmer!

60 minuter kostar 595 kr