Vad roligt att just du hälsar på!

Välkommen
till Luddhund!

Vi välkomnar alla hundar och människor!
…även de som skäller, hoppar, gnäller och busar!

All träning sker med mjuka metoder och fokus ligger på relationen och känslan mellan hund och människa.
Vi tränar med Respekt, Empati, Kunskap och Omtanke – REKO, helt enkelt!

Luddhund startade 2015
med Bordercollien Ludde
Malte, Kromfohrländer
Toste, Isländsk Fårhund

Mitt Liv och Jag

Är en del av Luddhund och har fokus på människans välbefinnande i vardagen.

Vi gör ingen skillnad på människa och hund – Vi bemöter alla med Respekt, Empati, Kunskap och Omtanke.

Vårt mål är att alla som besökt oss för träning, behandling eller samtal ska lämna oss med en känsla av lugn, glädje och ny energi.

Här hittar du avslappnande behandlingar…
…samtal för förändring…
…kurser för ditt välbefinnande